Cần mua vài cái ổ laptop 160gb hoặc 80gb hoặc 250gb

anh em mô có vô coment địa chỉ và số dt phát em phi lại lấy. 0912344557