CẦN MUA PS VITA 1000 or 2000 , HACKED (ĐT: 0982600687)


#1

Như tiêu để
Máy yêu cầu chưa sửa chữa, hình thức đẹp
0982600687 nghĩa 1987Tks