Cần mua pin 6700 và màn hình iphone4

Ai có màn hình iphone4 và pin 6700 cho cái giá vào 01636905999 màn ngon, pin ngon nha