Cần mua nút home 5s. (ĐT: 01673845087)

Ai có bán rẻ cho cấy thì tài.