Cần mua máy J3 Pro cũ. (ĐT: 01686165859)


#1

E cần mua máy J3 Pro Cũ 2017. Màu Đen. Ai có Cmt báo giá và tình trạng bên dưới giúp e. Hoặc Nhắn tin vào Sdt 0129.3137.345. (Vui lòng không gọi nhé). ^^