Cần mua màn ip5 (ĐT: 0944452586)

Ai có cái màn ip5 cũ khoảng 100 - 200 có để lại mình đang cần.

Đt : 0944452586