Cần mua main màn máy E72 zin

Ai có pm cho mình nha