Cần mua laptop dell xịn loại 65W (dòng 3,34A) (ĐT: 01673185079)

Như tiêu đề, ai có cục sạc cho laptop dell xịn loại 65W làm ơn gọi 089.860.3700.

Thanks!