Cần mua ip 7 plus 32gb den (ĐT: 01648347910)


#1

Test tại quán ok thì lấy. Giá cả thương lượng