Cần mua ip 4 hoặc 4s (ĐT: 01249557557)

Như tiêu đề đang cần 2 em ip4 hoặc 4s . Anh em có máy chất ném lên đây hộ mình