Cần mua HDD cho folio 9470m

Như tiêu đề ai có bán loại 250gb hoặc 500gb thì sms vào số 0917378958 hoặc 0962295339 nha