Cần mua dt tầm 2 -3 tr, chụp ảnh net


#1

ai có co thông tin, giá bán vào sdt 01694487375

mua có qua quán test nên máy lỗi hay qua sửa chữa đừng nt nhé