Cần mua đế tản nhiệt laptop


#1

Như tiêu đề ai bán báo giá cho mình luôn nhé