Cần mua đất sau Tạp Hóa Dần Sinh, Đối diện cổng Cao Đẳng Sư phạm Nghê An (Hưng Lộc)

Mình cần mua mảnh đất sau Tạp hóa Dần Sinh, đối diện Cổng Cao Đẳng Sư Phạm Nghệ An (Hưng Lộc)

Liên hệ: 0976 325 327