Cần mua đất đã có bìa bị gạch chéo,quy hoạch để trồng dược liệu (đt: 0906111456)


#1

Mình muốn mua đất đã có bìa nhưng rẻm rộng có thể nằm trong quy hoạch, mục đích trồng dược liệu, làm kho cho thuê! cảm on,