Cần mua cái phím màn hình gl từ 20--24 in. (ĐT: 01662212775)

Tình hình là cái màn hình 24 gl bị liệt phím menu. Ai có màn hư hỏng tháo bán cho mình cái nhé .

.Xin cảm ơn . 0965 832 448 /