Cần mua Blackberry Q20, passport silver, pp Black

Bác nào có mấy em trên xin để lại thông tin may, giá cả càng tốt. Em sẽ chủ động gọi lại. Giao dịch nhanh chóng.