Cần mua bàn theo mẫu (ĐT: 0977570000)


#1

Mình cần mua bàn theo mẫu như hình dưới mà tìm không thấy nhà nào bán ở Vinh.

Bạn nào biết giới thiệu mình cái nha.

SĐT: 0988.800.408

<img src=“http://static.chovinh.com:8080/images/2018/3/14/large/1521016615.jpg” class=“bbCodeImage LbImage” alt="[