Cần mua 6S Qtế (ĐT: 0869068810)

Ai có báo giá e với ạ