Cần mu ịp hoặc 5s vỏ xấu cũng đc , máy zin (ĐT: 0977784005)


#1

mua 5 hoặc 5s máy nguyên zin , vỏ xấu cũng mua