Cần giúp việc đi về 3 triệu rưỡi


#1
  • Mình cần gấp 1 dì làm lau dọn nhà cửa
  • Chủ yếu: nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, không phải chăm em