Cần cứu g4 đột tử (ĐT: 01262504336)


#1

g4 đang dùng thì đột tử.

ai sửa được thì nói e với.

đừng nướng main rồi về dùng bị lại tội e.