Cần card Số lượng

e cần số lượng card vga gg 730 2gb drr5 hoặc tương đương ai có báo ới e tiếng