Can ban cuc gach nokia

Hien tai minh dang can ban may cuc gach nokia .

1280 gia 200k

1202 gia 180k

Ai can thi alo minh nhe.dam bao may nguyen zin nhe 0979701855