Cần bán bộ máy cùi (ĐT: 0978943846)


#1

Gigag31 ram2g cpu e8400 vga 630 nguồn hhd 160g màn hình 19