Cần 2 nam giao đá lương 5 triệu (đt: 01692732547)


#1
  • cần thêm 2 nam giao đá
  • hợp đồng 6 tháng
  • lương 4,5tr 500 thưởng làm tốt là 5 triệu
  • phụ cấp xe, tiền xăng xe
  • yêu cầu ăn ở lại
    -làm tại đường Phong Đình Cảng
  • liên hệ: : 0964773566