Cần 1 người làm việc nhà buổi sáng


#1

cần 1 người làm sáng đến trưa về .nhà ở Đường NGuyễn Sỹ Sách .
tg : làm từ 7 h đến 11h 30p.
cv : giặt dũ ,nấu ăn ,làm việc nhà
nhà có 4 người ,2vc và 2 đứa con
đt liên hệ : 0901711108
qua văn phòng : 130 Trần Thủ Độ -Vnh