Cần 1 người chăm bà ở P Cửa Nam (ĐT: 0975971138)


#1

cần 1 gì cham bà ở P Cửa Nam .
cv: chăm ông bà già ,bà tai biến nằm 1 chỗ , ông còn khỏe mạnh ,k phải phục vụ ông
yc : siêng năng ,chăm chỉ ,thương ông bà , k mè hè
đt liên hệ :0901711108
qua văn phòng : 130 Trần Thủ Độ -Vinh