Cần 1 dàn máy vi tính ai thanh li báo e với (ĐT: 01679033720)

ai thanh li bao e qua sdt 0984336767.cảm ơn nhiều ạ