Cần 1 bạn nữ bán hàng quần áo trong chợ Vinh


#1

mình cần 1 bạn nữ bán quần áo trong chợ Vinh.yêu cầu chăm chỉ ,nhanh nhẹn,hoạt bát và phải làm lâu dài(ít nhất 6 tháng).bao ăn ở cũng được hoặc sáng đi tối về cũng được.liên hệ 0974003044