Các bác vào giúp e con main asus H81 với ạ (ĐT: 0944012233)


#1

bật máy lên nó báo lỗi

Usb device over current status detected.

System will shut down after 15 second