Bán Nokia 73 Zin hay thêm tiền GL máy cảm ứng(có ảnh kèm theo) (ĐT: 0925016567)

mình có nokia N73 zin mọi chức năng hoạt động tốt,màu đen ,có thẻ nhớ 2G lóa ngoài nghe nhac to êm không rè và có sạc của nokia luôn ai cần hay muốn GL lh

<img src=“https://lh3.googleusercontent.com/wCV8Xy4q2ZxVPe-qUDYVCXJijGddAruonKdTMYJULmwhZn7YSMmnDe3MFjhKLlxFlgzwgsfM3ZR2Pz9GHVqh8WoR200pfB1CS4IhULVZ0kSpB462Vt2qh0hisRyoac5w-k81bFlFQUqd-WS5WIIkcOW9g_5e6VIuVMAmsvtpM9AG77NjH8nBjXScBZjzFfUtrl0a-NzV-7vAp3mstjQMyg5164trRhdSobpF0DJe2Yunk2h3SpKaDQ4eF61yXq8AgvT-3gx3WMKMnaCEByCR_LToB4J2mFNpVrMGzpKj4RfMqp_TjYCKFljN3p83Allv2WCSrHsFtyult4dZe-6jjKHmw12_mi_re4VXb2ZnzWXu9dzFQ6NfI2B7_Y2tfX48sBr-xAYnBNnUcq0xboSHoVkq8Z6JbblZLQXpviAnGviJTSFgr9BtoMDBbJd-Xh3xb1JxVhODJCq4wpsm7Wir4BEp_aJFXCwVzRFo2hBUmQV2mCqtGMXJ592-CPjLnyS92_C04g9svbZUn8-75RjPuQWh3YnJ9Lo8_9Jeavd_HeW4wAqTXpTSb7titt-7awazFKvA_7V0adMJ-t01pwbd3JIypDl3tFG3J0UsH_iIpA=w1133-h637-no” class=“bbCodeImage LbImage” alt="[