Bán nokia 230 giá rẻ

Như tiêu đề máy màu đen hoạt động tốt giá 550k ai cần liên hệ 01219174157<img src=“http://static.chovinh.com:8080/images/2017/10/5/hien dtdd/6472f898ea89ecb018ed2afce28788c6/large/1507193705.jpg” class=“bbCodeImage LbImage” alt="[