Bán nhà và Đất tại khối 16 -Phường Hà Huy Tập - TP Vinh (ĐT: 0916079997)

<span style=“font-family: “Times New Roman””>Bán nhà và Đất tại khối 16 -Phường Hà Huy Tập - TP Vinh

Hướng Tây - Nam

Hai mặt đường Bê tông.

Diện tích Bìa trong chỉ giới xây dựng: 130 m2.

Diện tích thửa đất: 150 m2.

Bìa chính chủ.

Giá: 2.6 tỷ đồng.

Điện thoại liên hệ: 016 578 549 16.<img src=“http://static.chovinh.com:8080/images/2017/10/6/large/1507255121.jpg” class=“bbCodeImage LbImage” alt="[