Bán mấy tấm 945Fc,g31 Fc giá rẻ

Như chủ đề cần bán mấy tấm 945FC.G31 FC .Vây ai có nhu cầu lh 0906 232 788