Bán main H61 sáng đẹp of đổi ram 3 4Gb (ĐT: 01660574432)

Cần bán con H61 như hình hoặc đổi qua thanh ram 3 4gb buss 1600<img src=“http://sv1.upsieutoc.com/2017/10/03/IMG_1238.jpg” class=“bbCodeImage LbImage” alt="[