BAN KINH TẾ - TÀI CHÍNH Công ty CP Golden city tuyển dụng (ĐT: 0916079997)

<span style=“font-family: “Times New Roman””>BAN KINH TẾ - TÀI CHÍNH CÔNG TY CP GOLDEN CITY TUYỂN DỤNG

<span style=“font-family: “Times New Roman””>- Vị trí: Nhân viên Ban Kinh tế - tài chính

<span style=“font-family: “Times New Roman””>- Số lượng: 2-3 nhân viên

- Yêu cầu:

Tốt nghiệp loại giỏi các trường Học Viện Tài chính, Kinh tế Quốc Dân, Ngoại Thương.

Các chuyên ngành về kinh tế: kế toán/kiểm toán/thuế/tài chính…

Sức khỏe
<span style=“font-family: “Times New Roman””> đảm bảo công tác

Công việc thực hiện: Theo sự chỉ đạo của cấp trên đáp ứng nhu cầu công việc của Phòng/Ban.


<span style=“font-family: “Times New Roman””>- Mức lương: 7-10 triệu đồng/tháng.

- Cách thực nộp hồ sơ: Nộp CV qua mail y[email