Bán ipad sang chảnh 2017. Giá tốt nhất. (ĐT: 0985539078)

<img src=“https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/ffc/1/16/1f44d.png” class=“bbCodeImage LbImage” alt="[