Bán ip6 gold quốc tế..mới 98-99. Bản 16GB (ĐT: 01689954718)

Như tiêu đề…máy mới

Ai quan tâm ib or xem ảnh lh số 01689954718

Giá mong muốn 4tr5 fix nhẹ cafe

Thank mn đọc tin