Bán hoặc gl sony xa1 (ĐT: 0917117007)

Tình trạng máy còn bh đến 30.8.2018 tại tgdd

Do nhu cầu muốn đổi sang táo nên bán hoặc gl sang táo cho ace nào cần

Giá:4.5m

Lh: 0904921222