Bán hoặc giao lưu blackberry priv 32gb

Máy đang rất đẹp 0946229777

http://imageshack.com/a/img923/6362/fdsVRt.jpg

http://imageshack.com/a/img923/5628/0hS6W9.jpg

http://imageshack.com/a/img923/8334/mX3da6.jpg

http://imageshack.com/a/img924/6949/HqsJ6p.jpg

http://imageshack.com/a/img922/2776/QzcRQ2.jpg

http://imageshack.com/a/img924/9153/vl90NL.jpg