Bán Equalize Bose 231 hàng bãi USA


#1

Equalize Bose 231 hàng bãi USA chuyển ráp phòng karaoke chuyen nghiệp và gia đình, làm sự kiện và đi show. Dãi tần cực rộng. Âm cực hay. Giá 2 triệu. Lh 0915003678