Bán em Malinois 20 tháng tuổi. (ĐT: 0983535373)


#1

Bán em Malinois đực, 20 tháng tuổi, quấn chủ, thông minh, vâng lời, chỉ đâu cắn đó (xem video) Ace ai kết liên hệ: 0983535373
giá bay nhanh : 6,5tr