Bán đất mặt đường tại thị trấn diễn châu (ĐT: 0983473025)


#1

Bán đất mặt đường thị trấn diễn châu
Đất sạch đẹp
Diện tích 107 m2.
Đất ở 86 m2
Đất nông nghiệp 21m2
Liên hệ 01223399698