Bán đất đẹp, giá cả hợp lý. Phù hợp với vợ chồng trẻ mới cưới

<img src=“http://static.chovinh.com:8080/images/2017/10/3/bluecloud/8ea7b87a5b82b4834d61f60c9fde09c5/large/1507039893.jpg” class=“bbCodeImage LbImage” alt="[