Ban đât đẹp diễn tích vua quy hoach xóm mẫu đơn (ĐT: 0949087736)


#1

Ban đât quy hoạch hướng tây nam diễn tích 90m vuông xóm mẫu đơn va nhiều lô đât khác hướng đông nam 105 m va 86 m chính chủ xóm mẫu đơn hung lộc điện thoại 0949087736