Ban dan alaskas (ĐT: 01666461420)


#1

Cần bán dan alaskas gần 3thang tuổi. khoảng 12 đến 13kg một em.cho đã tiêm phòng đầy đủ ai cần liền hệ. 01666461420