Bán combo g31 (ĐT: 0963878326)


#1

main giga g31m es2c

chip e7500

ram2 2g

quạt chip chắn main đầy đủ