Bán chung cư chỉ từ 250.000.000 đồng (ĐT: 0948988986)

<img src=“https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fba/1/16/1f4e3.png” class=“bbCodeImage LbImage” alt="[