Bán chim và lồng


#1

2 con mào 1 quảng trị 1 hồng lĩnh, 1 lồng lực và 1 lồng 17 nan. ae ai có nhu cầu gọi 0988613548, thân ái.